Prostata

Prostataförstoring

                                                            prostataförstoring,prostataförstoring läkemedel,prostataförstoring hyvling,prostataförstoring hund,prostataförstoring psa,prostataförstoring diagnos,prostataförstoring hälsokost,prostataförstoring operation,prostataförstoring inkontinens,prostataförstoring vad är det,prostataförstoring behandling,prostataförstoring läkemedel,prostataförstoring hyvling,prostataförstoring psa,prostataförstoring diagnos,prostataförstoring hälsokost,prostataförstoring operation,prostataförstoring inkontinens,prostataförstoring vad är det                    Prostataförstoring urologe,urologo,urolog,urologia,urologen,urolog stockholm,urologifocus,urolog liljeholmen,urolog skärholmen,urolog prostata,urolog stockholm,urolog liljeholmen,urolog skärholmen,urolog odenplan,urolog utan remiss,urolog bergshamra,urolog sabbatsberg,urolog södertälje,urolog nacka,urolog sös,urolog stockholm privat,urolog stockholm sophiahemmet,urolog stockholm drottninggatan,urolog stockholm akut,urolog stockholm östermalm,urolog stockholm odenplan,urolog stockholm sabbatsberg,urolog stockholm bergshamra,urolog stockholm liljeholmen,urolog stockholm hötorget,urolog stockholm utan remiss,

 

 

Prostata är en körtel som omger urinröret och sitter under urinblåsan. Normalt är den lika stor som en liten valnöt. Det växer med ålder, klämmer urinröret och ger problem vid urinering. 40-50 % av alla män har vid 50 års ålder prostataförstoring med besvär och behöver någon form av behandling. Prostataförstoring är en godartad form och är inte cancer.

Symptom
Täta trängningar, tät urinering, svag urinstråle, dåligt tryck, tar lång tid att tömma urinblåsan,

Har ofta känslan att urinblåsan inte är helt tömd efter urinering, vaknar på nätterna för att tömma urinblåsan, stark känsla och plötsligt behov av att urinera, urinläckage, efterdropp, urinstopp, blod i urinen.

Komplikationer

• Upprepade urinvägsinfektioner.
• Stenbildning.
• Minskar urinblåsans elasticitet.
• Försämrad njurfunktion.

Behandling

• Behandling av prostataförstoring baserad på besvärens grad.
• Har man inga eller lindriga besvär kan man avvakta tills besvären försämras.
• Har man måttliga besvär kan man i första hand prova medicinering.
• Har man stora besvär eller inte tål medicinen, eller om medicinen sviktar kan kirurgi vara aktuellt.
 
Kirurgi
Det finns många metoder för kirurgisk behandling av prostataförstoring.
 • TURP (Trans Uretral Resektion av Prostata) Golden standard operation.
Man hyvlar bort prostatavävnad med ettspecialinstrument genom urinröret.
Metoden har funnits i mer än 120 år, är väl utvecklad, beprövad och är en rutinoperation för urologer. Det kräver ansluten vård och görs vanligtvis under ryggbedövning.
 • TUVP (Trans Uretral Vaporisering av Prostata)
Man minskar prostatans volym genom att förånga prostatavävnad med hög el energinivå.
Behandlingen utförs på samma sätt som TURP,men har mindre risk för blödning under operationen.
Patienter kan uppleva urinträngningsbesvär under lite länge än vid en TURP-behandling.
 • TUIP (Trans Uretral Incision av Prostata).
Man snittar prostatan och blåshalsen för att minska prostataförträngning under urinblåsan så urinröret öppnar sig.  Operationen görs ofta när prostata av mindre storlek ger obstruktiva symptom. Ingreppet görs genom urinröret.
TUIP är ett mindre ingrepp än TURP och görs under ryggbedövning eller narkos. Ibland kan patienter åka hem samma dag.
 • Grön LASER (Light Amplificationby Stimulated Emission of Radiation)
Man minskar prostatans volym genom att förångaprostatavävnad med LASER -energi. Operationen utförs genom urinröret under ryggbedövning eller narkos.
Patienter kan ofta åka hem samma dag. Trängningsbesvär efter operationen är mycket vanliga och mer långvariga än vid andra typer av operationer. Ger mindre risk för blödning under operation.
 • Öppen Prostatektomi
Genomförs inte så ofta sedan de nya transuretalametoderna lanserades. Metoden användas vid mycket stor prostata, då volymen stiger 100-150 cc.
Operationen görs under narkos genom snitt i den nedre delen av magen, så prostata kan tas bort.Patienten behöver vara på sjukhus några dagar.
• Konsekvensen vid de ovan nämnda operationerna är
• Blödningsrisk under och efter operationen.
• Relativt lång konvalescensperiod.
• Retrograd ejakulation (torrutlösning), sädesvätskan går in i urinblåsan vid utlösning, men känsla av orgasm är densamma.
• Prostatan kan växa med tiden, vilket kräver en nyoperation.
• Risken för inkontinens (ofrivilligt urinläckage) är minimal men kan inträffa om slutmuskeln skadas.
• Impotens (svårt att få erektion) om erektionsnerven skadats.
• Värmebehandling 
Man minskar prostatavolymen genom att värma prostata till kokpunkt under en kort tid så prostatankrymper.
• Operationen utförs genom urinröret under lokalbedövning, som öppenvårdkirurgi, vilket innebär att patienten kan åka hem samma dag.
• I dagsläget finns två värmebehandlingsmetoder;mikrovågsbehandling (Prostalund) och radiovågsbehandling (Prostiva). Både behandlingsmetoderna ger likvärdiga resultat.
• På vår mottagning använder vi Prostiva, som är den senast utvecklade TUNA-metoden (Transuretralneedel Ablation of Prostate). Prostiva ger mindre trängningar, mindre smärta efter operationen, och ger snabba resultat med färre komplikationer.
• Man får kateter efter operationen. Katetern tas bort dagen efter operationen. 
• Konvalescensen efter behandlingen är mycket kort och man kan återgå till arbete inom 2-3 dagar.
• Det är ingen risk för blödning.
• Man bevarar sin sexuella förmåga och får inga torrutlösningar såsom vid TUR-P och TUMT-behandling.

 

 prostatacancer,prostatacancerförbundet,prostatacancerfonden,prostatacancer test,prostatacancer ålder,prostatacancer behandling,prostatacancer operation,prostatacancer vårdprogram,prostatacancer dödlighet,prostatacancercentrum,prostatacancer symtom,prostatacancer test,prostatacancer ålder,prostatacancer behandling,prostatacancer operation,prostatacancer vårdprogram,prostatacancer dödlighet,prostatacancer internetmedicin,prostatacancer undersökning,prostatacancer prognos

 

 

 Drottningatan 65 11136 Stockholm
 +46 8 611 82 50
 +46 8 611 82 55
skicka via kontakt meny
   
Öppettider:  
Måndag – Torsdag 08:00 - 17:00
Fredag 08:00 - 16:00
Lunchstängt 12:00 - 13:00