Klinikens telefon växel är under reparation , vänligen maila till  info @ uik-stockholm.com

 

Njurcancer

njurcancer,njurcancerföreningen,njurcancer prognos,njurcancer blogg,njurcancer dödlighet,njurcancer vårdprogram,njurcancer barn,njurcancer behandling,njurcancer metastaser,njurcancer operation,njurcancer symtom,njurcancer prognos,njurcancer blogg,njurcancer dödlighet,njurcancer vårdprogram,njurcancer barn,njurcancer behandling,njurcancer metastaser,njurcancer operation,njurcancer sänka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orsaken till njurcancer är okänd. Den drabbar män mer än kvinna och ofta vid 60 års ålder.
Det ökar risken till njurcancer vid rökning, övervikt, fetma, hög blodtryck och njurdialys.
Symtomen debiteras när tumören blir stor eller vid spridning och ger

Blod i urinen, rygg svullnad över den drabbat njure, lokalt smärta även diffusa    buk eller skelettsmärtor.

Hög feber, hög blodtryck, anemi, vikt nedgång och allmän trötthet.