Mottagningen är privat finansierad verksamhet och läkarbesök kostar 1 500 kronor.
Nya patienter med sjukvårdsförsäkring är välkomna efter kontakt med sina försäkringar.
Akuta läkarbesök kostar 2000 kronor.
Telefonkonsultation eller recept kostar 500 kronor.
Patienter som inte är skrivna i Sverige betalar 2000 kronor för läkarbesök.