Njurbäckeninflammation: en bakteriellt infektion i övre urinvägarna och det drabbar kvinna mer än män.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Njurbäckeninflammation är en bakteriellt infektion i övre urinvägarna och det drabbar kvinna mer än män. Det är en alvarligt urologisk åkomma, och behöver snabb behandling för att inte orsakar blodförgiftning och permanent njurskada.

Symptom

Smärta i ryggen (njurtrakten) kan vara på en eller på både sidor, det strålas till nedre delen av buken och runt naveln.

Täta urinering och det är smärtsamt med sveda.

Urinen är grumligt, koncentrerat och luktar illa.

Allmän kroppsmärta, trötthet, illamående, kräkning och hög feber.

 

njurcysta,njurcysta internetmedicin,njurcysta klassificering,njurcysta utredning,njurcysta smärta,njurcysta symtom,njurcysta bosniak 3,njurcysta storlek,njurcysta uppföljning,njurcysta internetmedicin,njurcysta klassificering,njurcysta utredning,njurcysta smärta,njurcysta symtom,njurcysta bosniak 3,njurcysta behandling,njurcysta storlek,njurcysta uppföljning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det är vätska fyllt hålrum i njuren.Orsaken är okänd.

Det kan vara en eller flera cystor, i en eller både njure, det är en benign åkomma.

Enkel cysta ofta ger inga symptom men om det blir stor och trycka på njursamlingssystem kan ger smärta och försämra njurfunktion.
Det ofta upptäcks vid röntgen undersökning av andra organen.
Nästan hälften av män och kvinnor över 50 år har en eller flera cystor i njuren.
Vid infektion eller blödning eller om cystan spricker man kan få smärta, feber och frossa.

njurcancer,njurcancerföreningen,njurcancer prognos,njurcancer blogg,njurcancer dödlighet,njurcancer vårdprogram,njurcancer barn,njurcancer behandling,njurcancer metastaser,njurcancer operation,njurcancer symtom,njurcancer prognos,njurcancer blogg,njurcancer dödlighet,njurcancer vårdprogram,njurcancer barn,njurcancer behandling,njurcancer metastaser,njurcancer operation,njurcancer sänka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orsaken till njurcancer är okänd. Den drabbar män mer än kvinna och ofta vid 60 års ålder.
Det ökar risken till njurcancer vid rökning, övervikt, fetma, hög blodtryck och njurdialys.
Symtomen debiteras när tumören blir stor eller vid spridning och ger

Blod i urinen, rygg svullnad över den drabbat njure, lokalt smärta även diffusa    buk eller skelettsmärtor.

Hög feber, hög blodtryck, anemi, vikt nedgång och allmän trötthet. 

njursten,njursten orsak,njursten gravid,njursten kost,njursten internetmedicin,njursten operation,njurstensoperation,njursten feber,njursten symptom,njursten orsak,njursten gravid,njursten kost,njursten internetmedicin,njursten operation,njursten feber,njursten stress

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Njursten är vanlig. Den drabbar män mer än kvinnor i alla ålder, även barn kan få njursten. 75-90% av alla stenar avgår spontant utan någon behandling. Det kan bildas en eller flera stenar i en eller både njurar samtidigt.

Symptom:
Asymtomatisk (ger inga symptom) när stenen är mycket små och har slät yta, kan passeras utan symptom, även en stor sten som sitta stilla i njurbäcken och röra inte på sig ger inga symptom. Smärta är ofta när stenen rör på sig, den är intensiva med intervaller som kan vara långa eller korta, och strålas mot ryggen och runt naveln. När stenen hämnar i urinledare smärta flytta på sig och strålas mott ljumsken och underlivet. Blod i urinen är vanligt, och kan vara synligt eller osynligt. Infektion förekommer om stenen är infekterad, eller när den ger avflödeshinder. Njurskada kan uppstå vid avflödeshinder och trycket ökar på njurvävnad.