Klinikens telefon växel är under reparation , vänligen maila till  info @ uik-stockholm.com

 

Njurcysta

njurcysta,njurcysta internetmedicin,njurcysta klassificering,njurcysta utredning,njurcysta smärta,njurcysta symtom,njurcysta bosniak 3,njurcysta storlek,njurcysta uppföljning,njurcysta internetmedicin,njurcysta klassificering,njurcysta utredning,njurcysta smärta,njurcysta symtom,njurcysta bosniak 3,njurcysta behandling,njurcysta storlek,njurcysta uppföljning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det är vätska fyllt hålrum i njuren.Orsaken är okänd.

Det kan vara en eller flera cystor, i en eller både njure, det är en benign åkomma.

Enkel cysta ofta ger inga symptom men om det blir stor och trycka på njursamlingssystem kan ger smärta och försämra njurfunktion.
Det ofta upptäcks vid röntgen undersökning av andra organen.
Nästan hälften av män och kvinnor över 50 år har en eller flera cystor i njuren.
Vid infektion eller blödning eller om cystan spricker man kan få smärta, feber och frossa.