Njurbäcken inflammation

Njurbäckeninflammation: en bakteriellt infektion i övre urinvägarna och det drabbar kvinna mer än män.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Njurbäckeninflammation är en bakteriellt infektion i övre urinvägarna och det drabbar kvinna mer än män. Det är en alvarligt urologisk åkomma, och behöver snabb behandling för att inte orsakar blodförgiftning och permanent njurskada.

Symptom

Smärta i ryggen (njurtrakten) kan vara på en eller på både sidor, det strålas till nedre delen av buken och runt naveln.

Täta urinering och det är smärtsamt med sveda.

Urinen är grumligt, koncentrerat och luktar illa.

Allmän kroppsmärta, trötthet, illamående, kräkning och hög feber.