Behandling av erektil dysfunktion med Bondil

 

 Bondil är ett sterilt uretralstift i engångsapplikator för tillförsel av alprostadil till mannens uretra. 

Ingen dosjustering krävs vid behandling av äldre patienter. I kombination med andra tester vid utredning av erektil dysfunktion Bondil kan användas vid utvärdering av penil kärlfunktion med användning av Doppler duplexsonografi.

Kontraindikationer Bondil är kontraindicerat till följande patienter:

 Patienter med känd överkänslighet mot den aktiva substansen alprostadil eller mot något hjälpämne som anges.

 Patienter som har en anatomisk deformation av penis såsom angulering exempelvis orsakad av Peyronies sjukdom, stenos av distal uretra, svår hypospadi, svår krökning, balanit, akut eller kronisk uretrit eller kavernös fibros.

 Patienter med tillstånd som kan predisponera för priapism, såsom sicklecellsanemi eller anlag för detta, trombocytemi, polycytemi, multipelt myelom, benägenhet för ventrombos eller som tidigare upplevt återkommande priapism.

 Patienter för vilka sexuell aktivitet ej är att rekommendera eller är kontraindicerat, såsom för män med instabilt kardiovaskulärt eller cerebrovaskulärt tillstånd.

 

Boka tid utan remis hos Bäst Bästa Bra Urolog Urologi Klinik Stockholm Sverige Boka tid utan remis hos Bäst Bästa Bra Urolog Urologi Klinik Stockholm Sverige