Vad används Viagra för?

 

 

Sildenafil är en ny substans för peroral behandling av erektil dysfunktion. Sildenafil utövar sin effekt genom att hämma enzymet fosfodiesteras typ 5 i corpus cavernosum, vilket i samband med sexuell stimulering leder till ökat blodflöde till penis och förbättrad erektion. Rekommenderad dos är 50 mg som skall tas cirka en timme före sexuell aktivitet. Denna dos gav förbättrad erektion hos cirka 75% av männen. De vanligaste biverkningarna har varit huvudvärk, rodnad, dyspepsi, yrsel samt synrubbningar. Sildenafil får ej ges i kombination med nitrater, eftersom detta kan orsaka kraftigt blodtrycksfall. Medel för behandling av erektil dysfunktion, inklusive sildenafil, bör inte användas av män för vilka sexuell aktivitet inte är tillrådlig (t ex patienter med svår kardiovaskulär sjukdom såsom instabil angina eller svår hjärtsvikt). Sildenafil är även kontraindicerat vid kraftigt nedsatt leverfunktion, hypotension, nyligen genomgången stroke eller hjärtinfarkt samt känd hereditär degenerativ näthinnesjukdom såsom retinitis pigmentosa, då säkerheten hos dessa subgrupper ännu inte studerats.

 

Boka tid utan remis hos Bäst Bästa Bra Urolog Urologi Klinik Stockholm Sverige Boka tid utan remis hos Bäst Bästa Bra Urolog Urologi Klinik Stockholm Sverige