Vad är Stötvågsbehandling?

EDSWT är specialutformade lågintensiva stötvågor som är specialanpassade för behandling av erektionsstörning. De speciella stötvågorna fokuseras på penis svällkroppar och stimulerar vävnaden så att nya små blodkärl bildas. De nya blodkärlen som bildas i sin tur ökar blodflödet i svällkroppen och ger bättre erektionsförmåga.

Hur effektiv är EDSWT?

Behandlingsresultatet visar på förbättrad kvalitet på erektioner för tre av fyra patienter med erektionsstörning med bakgrund av vaskulär ED eller diabetes.
- För män med måttlig ED, som svarar på Viagra, Cialis eller Levitra, har det enligt en forskningsstudie visat att 77 % i denna grupp blivit botade och uppnått spontana erektioner och samlag utan medicinering (presenterad vid den 26:e årliga European Association Of Urology Congress in Wien i mars 2011).
- Män med hjärt/kärlsjukdom och diabetes har ofta erektionsstörning. Det orsakas av grundsjukdomarna, som minskar de små kärlen i svällkropparna.
 
Vem har nytta av EDSWT?

. Patienter med vaskulär ED. De som har högt blodtryck och är under medicinering, och de som haft hjärtinfarkt.
. Patienter med penis venösa läckage. Patienter med svårighet att behålla blodet I svällkropen eftersom blodet försvinner ur svällkroppen snabbt. Det innebär att man har för svaga erektioner och svårigheter att behålla stånd under samlag.
. Diabetespatienter med ED.
. Det finns även  positiva preliminära resultat för patienter med ED efter Radikal prostata operation.