Bakteriell uretrit

 

 

 

Utred och behandla med hjälp av lokala rutiner

 

Det finns ingen allmän konsensus för hur uretrit ska utredas och behandlas. På UroGynmottagningen har det tagits fram lokala rutiner för behandling av patienter med uretrit.

 

– Vi börjar med att utbilda patienten i anatomi och intimhygien så att de till exempel blir medvetna om hur de kan skydda sig mot bakterier vid samlag. Därefter har vi tre behandlingsalternativ att välja på och vad som väljs och i vilken ordning det sker görs i samråd med patienten. Lägg tidigt upp en strategi för att det kan finnas bakterier. Det kan ibland vara bättre att ge en kur antibiotika från början för att kanske undvika fler kurer i fortsättningen.

 

1. Oral medicinering
o Antibiotika – övervägs som vid recidiverande cystit, till exempel nitrofurantoin med liten risk för resistensutveckling
o COX-hämmare – vid smärta
o Alfablockerare – kan ha en avslappnande effekt
o Antihistaminer – hydroxizin vid interstitiell cystit
o Läkemedel som används mot neurogen smärta – till exempel amitriptylin

 

2. Lokal uretra-behandling
o Östrogener – framför allt till postmenopausala kvinnor
o Uretradilatation – ingen evidens
o Lokalanestetika – lidokain, bedövande

 

3. Uroterapi
– smärthantering
o Biofeedback – lära sig slappna av i bäckenbottenmuskulaturen
o Avslappning
o Elstimulering
o Akupunktur

 

Det finns ingen evidens för användning av silverklorid hos patienter med besvär från uretra eller urinblåsa.

 

Patienten bör någon gång ha cystoskoperats och prover bör även någon gång ha tagits på Ureaplasma och Mycoplasma. Om Ureaplasma urealyticum och Mycoplasma upptäcks ska det behandlas vid symtom, men däremot inte Ureaplasma parvum som anses vara normalt förekommande.

Boka tid utan remis hos Bäst Bästa Bra Urolog Urologi Klinik Stockholm Sverige Boka tid utan remis hos Bäst Bästa Bra Urolog Urologi Klinik Stockholm Sverige