Ansträngningsinkontinens är den vanligaste formen av urinläckage

Ansträngningsinkontinens 

 

Ansträngningsinkontinens är den vanligaste formen av urinläckage (4 av 10 kvinnor i vuxen ålder har ansträngningsinkontinens). Ansträngningsinkontinens innebär att man läcker urin när trycket på urinblåsan ökar, exempelvis vid hosta, nysningar, lyfter tungt eller vid motion. Det orsakas av försvagning av bäckenbottenmuskulaturen som stödjer urinblåsan och urinröret. Förlossning är den vanligaste orsaken till försvagning av bäckenbotten, även hormonbrist och ålder.
Den viktigaste behandlingen för ansträngningsinkontinens är förstärkning av bäckenbottenmuskeln med bäckenbottenträning. Operation är ett alternativ för att dra åt eller stödja urinröret vid uteblivna resultat efter bäckenbottenträning.